Privacy reglement Arts Acupuncturist Kuin Utrecht (AAKU)

Arts Acupuncturist Kuin Utrecht heeft uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen behandelen. Die persoonsgegevens zijn van vertrouwelijke aard. Arts Acupuncturist Kuin Utrecht zorgt ervoor dat deze persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Welke gegevens houdt AAKU bij in haar registratie?

De gegevens die Arts Acupuncturist Kuin Utrecht in haar persoonsregistratie bijhoudt betreffen het volgende:

  • gegevens over cliënten (zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum)
  • andere gegevens over cliënten (zoals gegevens huisarts of specialist, zorgverzekeraar, medische gegevens en TCM diagnose en behandelgegevens van spreekuurcontacten).

Soms is er ook informatie opgenomen die afkomstig is van uw huisarts of specialist. Dat kan alleen als u toestemming hebt gegeven dat deze informatie aan Arts Acupuncturist Kuin Utrecht wordt verstrekt.

 

Hoe worden uw gegevens bewaard?

Vaak staan de gegevens op papier, in brieven of aantekeningen van de arts van Arts Acupuncturist Kuin Utrecht. Daarom is er een archief met dossiers over cliënten. De factuurgegevens worden in een automatiseringssysteem opgeslagen. De toegang tot dit systeem is gereguleerd door passwords en strakke procedures. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften stelt Arts Acupuncturist Kuin Utrecht vast hoe lang en op welke wijze de gegevens bewaard blijven. Medische dossiers worden minimaal 20 jaar bewaard.

 

Welke gegevens over u worden aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming heeft gegeven. Op de factuur, die u persoonlijk ontvangt, staan slechts de gegevens die nodig zijn voor de zorgverzekering om tot uitkering van zorgkosten over te kunnen gaan.

 

Inzage, wijziging, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u een verzoek tot inzage doen en uw persoonsgegevens laten wijzigen.

  1. U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en aanvullen.
  2. U kunt vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  3. U heeft recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
  4. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.
  5. U kunt vragen om online ‘vergeten’ te worden.
  6. U kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportibiliteit).

Op een verzoek zal Arts Acupuncturist Kuin Utrecht binnen vier weken reageren. Indien het verzoek wordt afgewezen zal worden aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Arts Acupuncturist Kuin Utrecht doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Arts Acupuncturist Kuin Utrecht met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Arts Acupuncturist Kuin Utrecht, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met uw contactpersoon bij Arts Acupuncturist Kuin Utrecht. Indien er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoekt Arts Acupuncturist Kuin Utrecht dit direct aan haar te melden.

 

Wijzigingen

Arts Acupuncturist Kuin Utrecht kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Arts Acupuncturist Kuin Utrecht. Deze versie is opgesteld op 2 maart 2020.